Telum

Význam: zbraň

Další latinský slovník

Regula

pravidlo ; řehole

In vestigium

vzápětí, za chvíli

Coorior

strhnout se

Ens

jsoucno, jsoucí

Ballisto

střílet

Paulatim

pomalu, ponenáhlu