Merens

Význam: zasloužilý

Další latinský slovník

Ningor

sněžení, padání sněhu

Tandem

konečně

Malus

špatný, nekvalitní ; zlý ; škodlivý, zhoubný, neštěstí přinášející ; zlověstný, neblahý ; nešťastný, bídný, smutný ; nehezký, ošklivý ; slabý, špatný (spisovatel apod.)

Norici

Bavoři

Praecurro

napřed běžet, spěchat, hnát se

Nasus

nos ; čich, jemný čich ; jemný vkus, vytříbený vkus, vytříbený úsudek