Quemadmodum

Význam: jak, jakkoli

Další latinský slovník

Auctus

zvětšený, zveličený

Latitudo

širokost, rozlehlost

Vestimenta mutare

převléknout se

Penes

u, při, na, v ; jest, záleží, závisí (o příčině, např. příčina čeho je ve mně)

Impune

beztrestně

Cohereticus

spolukacíř