Tempestas

Význam: doba, chvíle, čas

Další latinský slovník

Derelinquo

opustit, nechat, zůstavit, zanechat ; zanedbat, opomenout

Mancipium

otrok

Abicio

odhazovat

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost

Apoplexia

mrtvice

Mirabile est

je divné, je podivné