Ter

Význam: třikrát

Další latinský slovník

Pecunia

majetek, jmění, peníze

Inanis

prázdný, bezobsažný, bez obsahu, dutý, bez (nápisu, ducha atd.) ; jalový, nicotný, marný, lichý, bezpodstatný ; ješitný

Tardo

zdržet, zadržet, ochromit

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Heresimarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Communis

obecní, náležející obci ; obecní (o chudých placených z pokladny) ; plnoprávný, zasedající v městské radě