Miriam

05. 11.

O jménu:

Jméno Miriam pochází z hebrejského původu a v překladu znamená "horká, hořká". Toto jméno je známé již od biblických dob, kde byla Miriam sestrou Mojžíše a Árona. V Bibli se o ní hovoří jako o mocné prorokyni a vůdkyni izraelského lidu. V křesťanské tradici se jméno Miriam spojuje s Pannou Marií, matkou Ježíše Krista. V této souvislosti je často vykládáno jako "hvězda moře" nebo "přímořská hvězda". V českém prostředí se jméno Miriam začalo vyskytovat až v 19. století a postupně získávalo na popularitě. V současné době patří mezi oblíbená ženská jména a často se používá i ve zkrácené podobě Míša. Jméno Miriam je spojováno s vlastnostmi jako síla, odvaha, moudrost a prorocké schopnosti. Nositelky tohoto jména jsou často vnímány jako charismatické a nezávislé osobnosti. V zahraničí se jméno Miriam vyskytuje ve variantách jako Maryam, Maria nebo Mary. V různých jazycích má různé významy, například v arabštině znamená "milostná" nebo "krásná". Jméno Miriam je tedy plné historie a symboliky a stále si udržuje svou popularitu po celém světě. Jeho nositelky jsou často vnímány jako silné a výjimečné ženy, které mají co nabídnout světu.

Další svátky

Roland
14. 06.
Antonín
13. 06.
Vít
15. 06.
Zbyněk
16. 06.
Antonie
12. 06.
Adolf
17. 06.