Bezpartijní

Význam slova: Bezpartijní znamená nezávislý, nezaujatý, nepodléhající žádné politické straně. Toto slovo popisuje osobu, která není vázána žádnou politickou příslušností a je schopna objektivně posuzovat situaci bez vlivu politického smýšlení.

Synonyma: nezávislý, nezávislost, nezaujatý, nestranný, neutrální, nezávazný, nestrannost, nezávislost, nezaujatost, nezávislost

Hovorově: apolitický, neutrální, nezaujatý, nestranný, objektivní, nesdílný

Další synonyma

Nejvýše

Vrchol, největší hodnota nebo množství, nejvyšší stupeň.

Hřbitov

místo určené pro pohřbívání zemřelých, kde se nachází náhrobky, hroby a hrobky; prostor sloužící k uctívání a vzpomínce na zesnulé.

Rebelie

Rebelie je označení pro neposlušnost nebo revoltu, tedy pro odpor vůči autoritě nebo stávku proti nějakému systému. Jedná se o aktivní a hlasitý nesouhlas s daným řádem nebo situací.

Rekultivace

Obnova půdy, krajiny nebo jiného prostředí, které bylo poškozeno lidskou činností. Jedná se o proces, při kterém se snažíme vrátit původní stav prostředí a zlepšit jeho funkčnost.

Valutový

Slovo \"valutový\" označuje vše, co se týká měn, peněz a finančních transakcí. Je to synonymum pro slova \"monetární\" a \"finanční\". Označuje například směnný kurz měny, bankovní operace nebo obchodování s cizími měnami. Je to důležitý termín v oblasti ekonomie a financí.

Otrávený

Zhnusený nebo naštvaný, vyjadřující silný negativní pocit vůči něčemu nebo někomu.