Blažit

Význam slova: uspokojovat, potěšovat. Slovo \"blažit\" vyjadřuje činnost, při které se někdo snaží uspokojit nebo potěšit druhého. Může se jednat o fyzickou nebo psychickou pohodu, ale také o pocit štěstí nebo spokojenosti. Blažit může být i synonymem pro uklidňovat nebo utišovat. V kontextu tohoto slova se často používá v souvislosti s péčí o druhého člověka, jako například rodiče blaží své dítě.

Synonyma: usměrňovat, uspokojovat, potěšovat, mírnit, krotit, uklidňovat, léčit, zahřívat, utěšovat, ulehčovat

Hovorově: odměňovat, chlubit se, potěšit, jásat, blahosklonně, rozkošně

Další synonyma

Pochopit

porozumět, uvědomit si, poznat, chápat.

Synchronie

- jedná se o stav, kdy jsou věci nebo jevy vzájemně synchronizovány, tedy probíhají v jednotném čase a prostoru. Jedná se o shodu nebo souznění, kdy dochází k paralelnímu průběhu různých procesů nebo jevů. Synchronie je důležitá například v komunikaci, kdy se význam sdělení přenáší v čase a musí být vzájemně srozumitelný pro oba komunikující. Tento pojem se také používá v různých oborech, jako je například hudba, kde se hovoří o synchronii různých hudebních nástrojů.

Provaz

Provaz je tenká, dlouhá a pružná šňůra nebo lano, které slouží k vázání nebo zavěšování předmětů, jako je například loď nebo nářadí. Může být vyroben z různých materiálů, jako jsou například konopí, bavlna nebo nylon. Provaz se často používá v různých odvětvích, jako je námořnictví, horolezectví nebo zemědělství.

Vyzvracet

odmítat, odmítnout nebo vyhodit něco z nejrůznějších důvodů. Toto slovo může být použito v různých kontextech, například když někdo odmítá nebo odstraňuje něco, co je nepříjemné nebo nepotřebné. Také může být použito pro vyhazování odpadků nebo nechtěných věcí. V některých případech může mít slovo negativní konotace, ale v jiných může být použito v neutrálním smyslu.

Tušit

předvídat, mít tušení, cítit, chápat, domnívat se, tušit.

Záměna

Záměna je synonymem pro slova náhrada a změna. Popisuje akci, kdy je jedna věc nahrazena jinou, či je dojde ke změně původního stavu. Může se jednat o fyzickou záměnu předmětů, ale i o výměnu myšlenek, názorů nebo funkcí. Záměna může být plánovaná nebo neplánovaná a může mít různé důvody, jako například oprava, vylepšení, přizpůsobení či obměna.