Četa

Význam slova: Skupina vojáků, kteří jsou společně vedeni jedním velitelem. Četa je jednotka v rámci vojska, která má své přesně stanovené úkoly a povinnosti. Její velikost se může lišit podle typu vojska, ve kterém působí. V rámci vojenského systému je četa důležitým prvkem pro efektivní plnění úkolů a ochranu státu.

Synonyma: skupina, družina, vojsko, oddíl, sbor, řád, šiky, osádka, rota, posádka

Hovorově: banda, smečka, spolek, družina, skupina, parta

Další synonyma

Perihélium

Bod na oběžné dráze planety, ve kterém se nachází nejmenší vzdálenost od Slunce.

Neohrabanec

Osoba, která se chová nejistě a nesměle, obvykle v novém prostředí nebo v situacích, které nezná. Osoba, která není zvyklá na společenské situace a může působit trapně nebo neohrabaně.

Organisátor

Osoba, která má na starosti organizaci a řízení určité akce, události nebo projektu. Je zodpovědná za koordinaci jednotlivých činností a zajistí, aby proběhly v souladu s plánem a představami pořadatele. Může se jednat o jednotlivce nebo skupinu lidí.

Rentovat se

Pronajímat se, získávat právo k užívání něčeho na dobu určitou.

Přehnat se

Excesivně přesáhnout hranice přiměřenosti, udělat něco přespříliš nebo přeceňovat své možnosti.

Lahůdka

Slovo "lahůdka" znamená dobrotu nebo laskominu. Je to potravina, která je velmi chutná a příjemná na chuť. Lahůdky jsou často sladké nebo slané a jsou oblíbené pro svůj vynikající a lahodný vzhled a chuť. Jsou to pokrmy, které si lidé užívají a které jim přinášejí radost a potěšení.