Lopotný

Význam slova: Slovo "lopotný" znamená namáhavý nebo úmorný.

Synonyma: obtížný, namáhavý, úmorný, složitý, krušný, utrápený, náročný, těžký, úporný, trnitý

Hovorově: namáhavý, náročný, vyčerpávající, únavný, namátkový, unavující

Další synonyma

Nakupit se

Získat nebo pořídit si určitý počet věcí, často v obchodě. Nakupit se může zahrnovat nákup potravin, oblečení, elektroniky nebo jiných věcí, které jsou potřebné nebo žádoucí. Tento výraz může být také použit pro popis nákupu většího množství věcí, například při nákupu na zásoby nebo při nákupu věcí pro více lidí.

Zpěvák

Osoba, která se věnuje zpěvu a interpretaci písní, často vystupuje na veřejnosti a má svůj vlastní hudební repertoár. Může se jednat o profesionálního umělce nebo amatéra. V minulosti se také používalo pro označení lidí, kteří byli známí svým hudebním talentem a zpívali při různých společenských událostech.

Kvalifikace

popis slova, který označuje proces, během kterého se posuzují a hodnotí znalosti, dovednosti a schopnosti jedince v určitém oboru či oblasti a na základě nich se rozhoduje o jeho kvalifikaci, tedy o jeho schopnosti vykonávat danou činnost nebo práci.

Začasto

Popis slova, který se uvede v tomto kontextu.

Kolaborant

Pomocník nebo spolupracovník, který se podílí na činnosti nebo plánu někoho jiného. Může se jednat o osobu, která pomáhá nebo podporuje někoho, ale také o osobu, která se aktivně podílí na činnosti, která je v rozporu s morálními nebo právními zásadami. Slovo se často používá v negativním kontextu, zejména v souvislosti s kolaborací s nepřátelskou silou nebo režimem.

Jubilant

Osoba slavící nějakou událost, například narozeniny, výročí nebo úspěch. Je plná radosti, štěstí a nadšení.