Modlit se

Význam slova: Vyjadřuje jednání, při kterém se osoba obrací na božstvo nebo vyjadřuje úctu a vděčnost k vyšší moci.

Synonyma: rozjímat, modlit se, klanět se, prosit, žehnat, modlit se k Bohu, prositi, oslovovat Boha, modlitba, přimlouvat se

Hovorově: modlit se, pobožně pokleknout, kázat, prosit, vzývat, meditovat

Další synonyma

Poživatelný

Popis slova, který znamená, že něco je snášenlivé nebo stravitelné. Tedy, že je možné toto něco bez problémů zkonzumovat nebo snést.

Terminologický

: Popis pojmu, termínu nebo názvu, který se používá v určitém oboru nebo disciplíně. Jedná se o specifický a přesný výraz, který slouží k označení určitého jevu, předmětu nebo procesu. Terminologický popis je důležitý pro správné porozumění danému oboru a umožňuje komunikaci mezi odborníky v dané oblasti.

Závodit

soutěžit, závodit, překonávat se, usilovat o vítězství, porovnávat své schopnosti s ostatními, být ve střetu s ostatními.

Žalný

Výraz "žalný" se používá v různých kontextech, ale obecně znamená "skleslý" nebo "bedlivý". Může vyjadřovat smutek nebo zklamání, ale také pozornost nebo bdělost. V některých případech může být synonymem slova "lítostivý" nebo "úzkostlivý".

Skonání

Ukončení, konec. Slovo "skonání" vyjadřuje proces nebo okamžik, kdy něco končí nebo se ukončuje. Může se jednat o fyzický, emocionální nebo abstraktní konec. Tento termín může být použit v různých kontextech, například v souvislosti s ukončením života, vztahu, události nebo období. V obecném smyslu vyjadřuje skonání přechod od jednoho stavu k druhému.

Zabarvit se

Zabarvit se znamená pokrýt se barvou nebo přijmout barvu, která je na něj aplikována. Může se také používat v přeneseném smyslu, kdy se něco nebo někdo změní nebo přizpůsobí nové situaci nebo prostředí.