Pakovat

Význam slova: Zabalování nebo sbalování předmětů do jednoho celku, obvykle za účelem přenášení nebo přepravy.

Synonyma: balit, zabalovat, sbalovat, balení, stahovat, svařovat, těsnit, balicí, zabalení, přepravovat

Hovorově: baličkovat, zabalení, balit, zabalit, obalovat, zavazovat

Další synonyma

Astronomie

Astronomie je vědní obor, který se zabývá studiem vesmíru a objevováním jeho tajemství. Zahrnuje pozorování a zkoumání hvězd, planet, galaxií a dalších kosmických objektů. Astronomie se také věnuje výzkumu vesmírných jevů a jejich příčin, jako je například původ vesmíru, vznik hvězd a jejich životní cyklus. V širším smyslu se astronomie dá rozdělit na dvě části - astronomickou vědu a kosmologii. V astronomické vědě se zkoumají konkrétní objekty a jevy, zatímco kosmologie se zabývá celkovou strukturou a vývojem vesmíru.

Mluva

Mluva je schopnost vyjadřovat myšlenky a názory pomocí slov a řeči. Mluva je důležitým nástrojem komunikace a konverzace mezi lidmi. Je to způsob, jak sdílet informace, emoce a zkušenosti s ostatními. Mluva je také spojena s uměním vyprávění a schopností přesvědčit a ovlivnit druhé. V dnešní době je mluva důležitá nejen v osobním životě, ale také v profesním světě. Schopnost vyjadřovat myšlenky a názory pomocí slov a řeči.

Pyroman

Pyroman je člověk, který má posedlost zapalováním ohně. Tato posedlost může být motivována různými důvody, jako je například touha po adrenalinu nebo potřeba vyvolat chaos. Pyroman může používat různé prostředky k zapálení ohně, jako jsou zapalovače nebo hořlavé kapaliny. Je to nebezpečný jedinec, který může způsobit velké škody na majetku a ohrozit životy lidí.

Uschnout

Vyschnout, zaschnout. Jedná se o proces, při kterém se odpaří veškerá vlhkost a zůstane pouze suchý materiál. V případě rostlin se jedná o úbytek vody v listech, stoncích a kořenech, což může vést k jejich usychání. V případě tekutin se jedná o ztrátu vody v důsledku odpařování. V přeneseném významu se slovo může použít i pro popis situace, kdy něco ztrácí svou životnost nebo vitalitu.

Rozštěpení

Rozštěpení je proces, při kterém dochází k dělení nebo oddělení něčeho na dvě nebo více částí. Toto slovo může být použito pro fyzické rozdělení, jako například rozštěpení dřeva nebo atomu, ale také pro metaforické oddělení, jako například rozštěpení společnosti nebo rodiny. V každém případě se jedná o proces, při kterém dochází k rozdělení něčeho na menší celky.

Ovoce

Popis slova, který se používá pro označení jedlého plodu rostlin. Může se jednat o plody stromů, keřů nebo bylin. Ovoce je obvykle sladké, ale existují i kyselé nebo hořké druhy. Některé plody jsou pojmenovány jako bobule, což jsou malé plody s pevnou slupkou a měkkým dužnatým jádrem. Ovoce je důležitou součástí lidské stravy a poskytuje tělu důležité živiny.