Vyléčit

Význam slova: Uzdravit, odstranit zdravotní problém nebo nemoc. Slovo "vyléčit" se používá v souvislosti s fyzickým nebo duševním zdravím, kdy se jedinec uzdravuje a stává se zase zdravým. Může se také používat v přeneseném smyslu, kdy se jedinec nebo situace uzdravuje a zlepšuje.

Synonyma: ukončit, odstranit, zhojit, vyřešit, léčit, zdravit, ozdravit, odbourat, odstranění, uzdravit

Hovorově: vylečit, uzdravit, uzdravovat, vymazlit, odstranit, vyléčovat

Další synonyma

Hvízdat

Vyjadřuje zvuk, který vydávají některá zvířata, například psi nebo ptáci. Obvykle se používá pro zvuk, který je vysoký a pronikavý.

Odtrhnout se

Odtrhnout se je synonymem pro odloučit se nebo odpojit se. Toto slovo popisuje akci, kdy se něco odděluje od něčeho jiného, ať už fyzicky nebo symbolicky. Může se jednat například o odtržení listu od stromu, odpojení kabelu od elektrické zásuvky nebo odtržení od rodiny nebo přátel. Tato akce znamená, že se něco stává samostatným a nezávislým na tom, od čeho se odtrhlo.

Neurvalý

Neurvalý je popis pro člověka, který je neukázněný a bezohledný. Je to osoba, která nedbá na pravidla a nebere ohledy na ostatní. Je impulzivní a nerozvážný, často se chová nevhodně a nedbá na následky svého jednání. Tento výraz může být použit pro popis chování, ale i charakteru člověka.

Zakřiknout

Projevovat hlasitě a náhle emoce, jako například vztek, strach nebo bolest. Slovo se používá pro popis toho, když někdo náhle vykřikne nebo zasténá. Je to silný projev emocí, který se může objevit v různých situacích, jako například při šoku nebo výrazné bolesti. Zakřiknutí může být také způsob, jak upozornit na něco nebo vyjádřit svůj názor. V tomto kontextu se slovo používá pro popis toho, když někdo vykřikne nebo zasténá v reakci na něco nebo jako projev svých emocí.

Viset

Znamená být něčím zavěšený, připevněný nebo něčím držený. V přeneseném slova smyslu může znamenat také být ve vzduchu, nebo být v situaci, kdy není jasný další vývoj. Také může znamenat být v nebezpečí nebo být vystaven nebezpečí.

Eklekticismus

Kombinace nebo sjednocení různých názorů, stylů nebo prvků.