Abakus

Význam: 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

Další cizí slova

Psychofyzika

zkoumání vztahů mezi psychickými a tělesnými procesy, zejm. při vzniku počitků

Kontaktní

dotykový, přímo se dotýkající, v přímém styku; lék. podezřelý z nákazy ze styku s nemocným

Memento mori

pamatuj na smrt

Terakota

druh pálené hlíny hnědočervené barvy; keramické výrobky, sošky, architektonická plastika z této hlíny

Degenerativní

mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti

Eskorta

ozbrojený doprovod; doprovod vězňů, zajatců