Abakus

Význam: 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

Další cizí slova

Readmise

přijetí, připuštění nazpět

Diaprojektor

přístroj k promítání diapozitivů zasazených do rámečku

Džuve

kořeněné jídlo z rýže, zeleniny a masa, popř. i bez masa

Handl

obchodování, smlouvání, vyjednávání, výměna

Konvencionalizmus

1. názor na pojmy jako jen dohodnuté, bez obsahu; 2. lpění na společenské konvenci

Ekosystém

základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí