Abakus

Význam: 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

Další cizí slova

Slang [sleng]

nespisovná mluva pracovní nebo zájmové skupiny

Transcendence

přesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti.

Šnorch

dýchací trubice pro potápění

Terciální

třetí v pořadí

Osmo-

první část složených slov mající význam 1. tlak; 2. čich; 3. cukr

Myelitis

zánět míchy; zánět kostní dřeně