Aerobik

Význam: komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu

Další cizí slova

Sacharóza

řepný a třtinový cukr

Tundra

bezlesé území v polárním pásmu severní polokoule, s nízkou vegetací, trvale zmrzlou půdou a močály

Monandrie

jednomužství

Klavichord

strunný klávesový hudební nástroj

Tropus

nepřímé obrazné pojmenování na základě podobnosti

Kombinatorika

obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami