Aerobik

Význam: komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu

Další cizí slova

Skútr

kapotované jednostopé motorové vozidlo

Neorealizmus

umělecké směry počátku 20. století

Ortochromázie

správná citlivost fotografického materiálu na modrou, žlutou a zelenou barvu

Exkurz

odbočení ve výkladu, přednášce

Instalace

zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu

Harašení

sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment