Aeroplán

Význam: letadlo, aero

Další cizí slova

Konvexkonkávní

dutovypuklý

Extramatrimoniální

mimomanželský, nemanželský

Multi-

první část složených slov dávající druhé části význam mnoho-, mnohonásobný

Psycholingvistika

obor zkoumající vzájemné vztahy mezi osvojováním jazyka a psychickými procesy

Amygdala

(z řečtiny: "amygdale" mandle) jedno z mozkových jader funkčně se řadící k limbickému systému. Má vztah k hypothalamu a k čichové oblasti mozku, podílí se na cítění, náladě, paměti apod.

Eulitorál

příbřežní část vodních nádrží mezi vysokým stavem hladiny na jaře a stavem v létě