Aeroplán

Význam: letadlo, aero

Další cizí slova

Pertusse

černý kašel

Kriticizmus

skeptický přístup k obecným, dogmatickým pravdám; sklon kritizovat

Pleistocenní

vztahující se k pleistocénu, diluviální

Islám

muslimské monoteistické náboženství uznávající boha Alláha

Antiteze

protiklad

Proverbium

přísloví