Aeroplán

Význam: letadlo, aero

Další cizí slova

Daughter [dóth]

anglicky: dcera

Entertainer [entrtejnr]

bavič, diskžokej

Palingeneze

1. reinkarnace, stěhování duší; 2. pomíjivé a dočasné opakování morfologických vlastností; 3. proces, při kterém hornina roztavením přechází do magmatického stavu a opětným ztuhnutím získává granitický vzhled; 4. rekonstrukce organismů z jejich popela

Falc

1. opevněné sídlo panovníků; území odtud spravované; 2. záhyb, drážka, žlábek; ohyb, přehyb, lom

Seriál

celek složený z více částí uveřejňovaný na pokračování

Re

solmizační slabika pro tón d