Akcent

Význam: důraz; přízvuk

Další cizí slova

Vazo-

první část složených slov mající význam céva, cévní

Agapa

láska; v křesťanství Boží láska k lidem

Epakta

počet dní mezi posledním novem Měsíce a prvním lednem

Feminita

ženské rysy chování a osobnosti

Groteskní

směšný, komický

Nikefobie

strach z vítězství, z úspěchu