Deadweight

Význam: mrtvá váha; hrubá nosnost lodi

Další cizí slova

Blejzr

jednořadové delší sako sportovního stylu

Mandarín

čínský feudální hodnostář

Hypersomnie

chorobná spavost

Prolegomena

úvodní stať; spis uvádějící do základní problematiky určitého vědního oboru

Centralizace

soustřeďování do jednoho organizačního ústředí

Invalidita

nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost