Elektromagnetismus

Význam: nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů

Další cizí slova

Aplaudovat

tleskat, oceňovat potleskem

Panlogismus

názor o všeobecnosti a vládě rozumu

Haknkrajc

hákový kříž, odznak nacizmu

Alfabeta

řecká abeceda

Koketerie

ženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost; nezodpovědné zahrávání si s něčím

Koagulát

útvar vzniklý koagulací, sraženina