Ex

Význam: 1. na ex, vypít na ex, najednou až do dna; 2. exitus

Další cizí slova

Antropocentrismus

názor, podle nějž je člověk středem i konečným cílem světa i vesmíru

Almužna

nepatrný dar, obv. peněžní

Peripleuritida

zánět tkáně mezi nástěnnou pohrudnicí a hrudní stěnou

Strategie

dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle

Pandemický

vyskytující se na velkém území

Investovat

vložit, vkládat, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity