Gramo-

Význam: první část složených slov mající význam 1. záznam, zápis; 2. gramofon

Další cizí slova

Sprinter

závodník na krátkou vzdálenost

Mitóza

nepřímé dělení buněčného jádra

Evorze

vymílání, vykroužení; výmolná eroze v říčním korytě vzniklá vířivým pohybem vody

Demineralisace

1. odstranění rozpuštěných minerálních látek z tekutiny; 2. úbytek minerálních solí ve tkáních

Potentát

panovník, vladař; vysoký hodnostář; velký pán, papaláš

Grep

jižní ovoce, grapefruit