Grave

Význam: hud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu

Další cizí slova

Marast

bláto, bahno, bažina

Ornitoptéra

motorové letadlo s kývavými nosnými plochami

Boneshaker [bounšejkr]

staré jízdní kolo,kostitřas

Tanker

loď pro přepravu tekutých nákladů a plynů; tanková, cisternová loď

Stereoizomerie

prostorová izomerie

Sensuální

smyslový