Magot

Význam: severoafrická opice

Další cizí slova

Anizotropie

závislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří

Tomus

díl, svazek

Karyatida

plastika stojící postavy, obv. ženské, nesoucí kladí

Manzardka

pokoj v podkroví

Cargo [kargo]

lodní náklad, zboží přepravované lodí; pojištění lodního nákladu; hromadná zásilka

Metakarpus

záprstí