Mamba

Význam: dlouhý, rychle se plazící jedovatý had z tropické Afriky

Další cizí slova

CD-ROM [sí dý rom]

kompaktní disk; přídavné zařízení počítače umožňující čtení kompaktního disku

Formulace

slovní vyjádření, dání formy, stylizace

Esterházy

mající vzor s větší dvou- nebo vícebarevnou kostkou, jejíž podklad tvoří drobný vzorek

Asset management

Investování a správa peněz.Služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami,která se zabývá správou aktiv.

Permafrost

trvale zmrzlá půda, pergelisol

Fungovat

1. být v činnosti, pracovat; 2. mít, vykonávat funkci