Ornamentalistika

Význam: nauka o ornamentálním umění; výzdoba ornamentem, ornamentika

Další cizí slova

Etatizmus

zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti

Akant

paznehtník; plastický výzdobný prvek odvozený od listů paznehtníku,akantu

Woodcraft [vúdkraft]

výchovný systém čerpající podněty pro všestranné sebezdokonalování člověka z pobytu v přírodě, lesní moudrost

Raketoplán

letadlo s raketovým motorem; kosmický r. dopravní prostředek pro kosmické lety

Bohemisace

počešťování, počeštění, bohemizování

De facto [dé faktó]

ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu