Panfobie

Význam: chorobný strach ze všeho, z jakéhokoliv vzruchu v okolí, pantofobie

Další cizí slova

Sordo

hud. tlumeně

Yohimbin [johimbin]

alkaloid dříve užívaný při poruchách potence

Šarkan

pohádkový drak

Cirrus

řasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků

Desorganizace

porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek

v řecké abecedě znak pro hlásku r