Šarkan

Význam: pohádkový drak

Další cizí slova

Ignorace

vědomé přehlížení, pomíjení

Steapsin

enzym pankreatické žlázy štěpící tuky

Estetično

estetická stránka jevů

Opalisovat

hrát duhovými barvami

Camp [kemp]

tábor; táboření, tábořiště, kempink

Chiasmus

slohový prostředek postavení slov křížem