Terpen

Význam: přírodní organická sloučenina typu uhlovodíků a jejich derivátů, terpenoid

Další cizí slova

Simulovat

napodobovat, modelovat; předstírat

Surdopedie

speciálně pedagogický podobor, jejíž předmětem jsou osoby s postižením sluchu (dříve se používalo označení akupedie)

Korose

1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy

Glycerol

trojsytný alkohol, glycerin

Specifický

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučný

Futures [fjúčrs]

cenné papíry, obchodované na opčním trhu; typ termínovaného obchodu