Vajšja

Význam: příslušník třetího stavu (varny) v indické kastovní společnosti

Další cizí slova

Alergie

přecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity

Halobiont

slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy

Brandy [brendy]

vínovice, destilát z vína

Falzet

fistulový hlas

Katetrisace

cévkování

Evaporace

vypařování; výpary