Ab officio discedere

Význam: nedostát své povinnosti

Další latinský slovník

Navigium

loď, plavidlo

Genimen

plod, produkt ; potomstvo

Propere

spěšně, kvapně, nakvap, chvatně, honem ; rychle ; ihned

Illustrius

urozený

Immortalis

nesmrtelný

Facio

dělat, činit, robit, zhotovovat ; stavět ; tvořit ; dát si dělat, nechat si udělat ; dělat se jakým, stavět se jakým ; skládat (verše) ; získávat, opatřovat, shánět, vydělat ; konat, vykonávat, provádět, pořídit