Ab officio discedere

Význam: nedostát své povinnosti

Další latinský slovník

Gano

získat (střv. ; germanismus)

De

o, co do, vzhledem k, stran čeho, co se týče čeho, pokud jde o (o předmětu a vztahu)

In fugam convertere

obrátit na útěk

Vergogretus

vykonavatel soudu

Impetum ferre

vydržet útok

Hospitium

pohostinství