Abstinentia

Význam: zdrženlivost, zdržování se ; půst, hladovění, postění ; střídmost v pití ; sebeovládání, čistota, nezištnost, poctivost ; šetrnost, zdrženlivost ve výdajích ; nepřijímání svátosti oltářní

Další latinský slovník

Deiaceo

shodit

Co(rceo

držet na uzdě, krotit, trestat, kárat

Interim

zatím, mezitím

Latitudo

širokost, rozlehlost

In

(rozhodně nenalezen smysl od, např. žádat něco od, ač má Thouz. Flor. rit. 240 demander ŕ Dieu)

Intra se

mlčky (hovoře jen sám se sebou)