Addo

Význam: přidat, přidávat, dodat, dodávat, doplnit, doplňovat, přikládat, dávat k čemu, připojovat ; dodávat, způsobovat, vzbuzovat, zjednávat

Další latinský slovník

Coaeternus

souvěčný

Labo

viklat se, hýbat se, kolísat, klátit se ; potácet se, vrávorat ; kácet se, klesat ; být vrtkavý, nestálý, váhat, rozpakovat se ; otřásat se, být v nejistotě ; upadat, rozpadat se

Confero

obraceti k něčemu, vynakládat v něco

Exiguus

nepatrný

Defendo

(ab alqa re) uchránit čeho

Quingenti

pět set