Addo

Význam: přidat, přidávat, dodat, dodávat, doplnit, doplňovat, přikládat, dávat k čemu, připojovat ; dodávat, způsobovat, vzbuzovat, zjednávat

Další latinský slovník

Caulis

lodyha, stonek, (spec.) stonek kapusty, košťál ; kapusta, zelí

Abstinentia

zdrženlivost, zdržování se ; půst, hladovění, postění ; střídmost v pití ; sebeovládání, čistota, nezištnost, poctivost ; šetrnost, zdrženlivost ve výdajích ; nepřijímání svátosti oltářní

Lutosus

blátivý, z bláta

Humens

vlhký

Auinone

Avignonet

Autem

avšak, ale ; pak, dále ; (někdy též výplňkové slovo, které se nepřekládá)