Adequito

Význam: najíždět, dorážet

Další latinský slovník

Ob hoc

proto

Ningere (3. os. ningit n. ninguit)

sněžit, chumelit, padat (o sněhu)

Sclavi

Slované

Plenitudo

vše, co je v ní (v sousloví terra et plenitudo eius)

Iunctus

sousedící, spojený

Congrego

shromažďovat, shánět, sdružovat ; shromažďovat se, sdružovat se, shlukovat se ; shrabovat