Quamvis pauci

Význam: ač nepatrní počtem

Další latinský slovník

Celararium

sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Comburo

spálit

Quod si

a jestliže, jestliže však

Fugae se mandare

dát se na útěk

Gravius

přísněji (např. potrestat)

Omnino

celkem ; vůbec ; vůbec jen ; úplně, zcela, dočista, nadobro ; ovšem (částice jisticí a připouštějící)