Adhuc

Význam: (MLLM význam "alespoň" také neuvádí ; je tu jen jediný význam, a to "mimoto")

Další latinský slovník

Plovo

pršet

Supertunicalis

kabátec (MLLM surcoat, což je dle LL kabát, kabátec, suknice)

Illyricum

Bosna-Hercegovina (v moderní době)

Biduum

doba dvou dní

Ieiunium

půst ; hlad

Procurro

vyběhnout, vyrazit