Adhuc

Význam: (MLLM význam "alespoň" také neuvádí ; je tu jen jediný význam, a to "mimoto")

Další latinský slovník

Placo

usmířit

Regnum

království, královská moc

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit

Nihilo secius

nicméně, přece

Commodum

prospěch, užitek

Nanciscor

dostat, nalézt