Adiurative

Význam: jako zapřísahání

Další latinský slovník

Dum

ještě, dosud ; zatímco, když (o současnosti) ; dokud, pokud (o současnosti a stejně dlouhém trvání) ; až, do té doby, až konečně, dokud ne ; až by, dokud by ne, aby zatím ; jen když, jen jestliže, jen aby, jen ať (uvozuje větu přací)

Frons

čelo

Vulgus

lid

Recepto

přijímat

Fistuca

palice, tlouk, beran

Castellum

tvrz, pevnost