Adiurative

Význam: jako zapřísahání

Další latinský slovník

Flagitium

chlípnost, vilnost, chtíč, žádost ; nemravnost ; smilství ; hanebnost, ohavnost, neřest, ničemnost, nestoudnost ; neřest, mrzký čin, hanebný čin, zlořád ; hanba, potupa, skvrna ; neřestník, padouch, ničema

Talis - qualis

takový - jaký

Effero

vynést

Alicuius

něčí

Generatim

po kmenech, po rodech

Occitania

(geogr.) Okcitánie (např. Christophorus Sandius, Nucleus historiae ecclesiasticae..., 390)