Admodum

Význam: nadmíru

Další latinský slovník

Pertranseo

(intrans.) sahat, rozkládat se ; (o čase) plynout, ubíhat, míjet ; (o pocitu) pominout, přestat ; přejít (z jednoho stavu k jinému) ; zemřít, zesnout

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Nuper

nedávno

Decrevi

[viz decerno a decresco]

Iuventus

mládež