Admoneo

Význam: připomínat, upomínat, upozorňovat ; napomínat, nabádat, pobízet

Další latinský slovník

Reformido

bát se, obávat se

Auctoritas

citát, autorita (biblické citáty o ustanovení zpovědi apod., takto TDH 312:12) ; stvrzení, záruka, jistota ; platnost spolehlivost, hodnověrnost ; odpovědnost ; doklad, listina ; příklad, vzor ; vážnost, vliv, váha, moc ; důraz, ráznost ; úsilí

Estas

léto (neklas. pravopis)

Dispergo

roztrousit, rozptýlit

Tergus

záda, hřbet

Evenio

dopadnout, připadnout