Admoneo

Význam: připomínat, upomínat, upozorňovat ; napomínat, nabádat, pobízet

Další latinský slovník

Genuflexio

klekání, pokleknutí, kleknutí

Delector

oblíbit si, mít rád

Accipio

dozvědět se, poznat

Pullum

tmavá barva

Nequeo

nebýt s to, nemoci

Postulo

žádat, požadovat