Aequitas

Význam: spravedlnost, vyrovnanost

Další latinský slovník

Casu

náhodou

Inferior

nižší

Ante tempora

před časem, svého času

Proditor

zrádce, udavač

Contraho

sbírat, shromažďovat, sehnat, stáhnout

Praenomino

oslovit křestním jménem ; výše zmínit, jmenovat?