Aequitas

Význam: spravedlnost, vyrovnanost

Další latinský slovník

Arma ponere

složit zbraň

Fructus

úrok

Propius

blíže ; z větší blízkosti

Evangelium

evangelium

Cotidianis

každoročně

Subtus

vespod, dole