Alius

Význam: jiný, jinaký

Další latinský slovník

Adhes-

[viz adhaereo]

Matara

galská kopí

Distans

odlišný, různý, rozdílný ; protivný, opačný, sporný

Demum

konečně

Comminiscor

vymýšlet, vynalézat ; vymýšlet něco nepravého, smyslit

Consentio

souhlasit, stejně smýšlet, být stejného smýšlení, být zajedno, shodnout se s kým (cum alqo de re) ; být důsledný ; uzavírat co, usnášet se na čem ; sjednotit se, spolčit se, umluvit se, spiknout se, spřáhnout se