Alius

Význam: jiný, jinaký

Další latinský slovník

Ventilabrum

lopata

Igitur

tedy (logický důsledek, slabší než ergo) ; tedy (pokračování nedopověděné myšlenky, to stává často na zač. věty) ; zkrátka, tedy (shrnutí a zakončení)

Sed

ale, avšak, však, nýbrž

Sanctitas

svatost

Devenio

sejít, přijít, dostat se, dorazit, octnout se kde ; přejít, obrátit se (k čemu, metaf.)

Stola

dlouhé šaty, štóla