Alius

Význam: jiný, jinaký

Další latinský slovník

Lucrum

prospěch, zisk, bohatství,

Ministro + dat.

podsouvat (ve smyslu našeptávat)

Frux

obilí, plodina, ovoce, plod

Duco

meškat, zdržovat, odkládat

Fugitivus

uprchlý otrok, uprchlík, zběh

Praesentim

zvláště, především