An - an

Význam: či - či

Další latinský slovník

Fas = fatum

osud, řízení

Nonnumquam

někdy, leckdy

Donum

dar ; obětina, oběť, záslibný dar ; vojenská vyznamenání, čestné odznaky (v pl.)

Evello

vyrvat, vytrhnout, vyškubnout

Lapis

kámen

Dicio

poddanství, poručnictví, moc