Animal

Význam: živý tvor, živočich

Další latinský slovník

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Commeatus

dovoz

Polliceor

nabídnout

Providus

předvídající budoucnost, znalý budoucnosti, věštecký ; starající se, starostlivý, pečlivý (alcis rei o co) ; prozíravý, obezřelý, opatrný

Utrimque

na obou stranách, z obou stran

Conscribo

zřídit