Ante longe

Význam: dlouho předtím, před dlouhou dobou

Další latinský slovník

Enim

přece, vždyť

Temporaliter

dočasně ; včasně

Dicio

poddanství, poručnictví, moc

Tantus

tak velký, stejně velký

Humilis

nízký rodem, postavením

Appellans

kdo se odvolal