Apparet

Význam: je zřejmé, je patrné, vysvítá, je nabíledni, je očividné, ukazuje se

Další latinský slovník

Uxor iusta

zákonná manželka

Abstinentia

zdrženlivost, zdržování se ; půst, hladovění, postění ; střídmost v pití ; sebeovládání, čistota, nezištnost, poctivost ; šetrnost, zdrženlivost ve výdajích ; nepřijímání svátosti oltářní

Epirus

Épeiros (dnešní Albánie)

Inde

odkud (vztažně)

Reprobatio

zavržení, neschválení

Eo quod

protože