Apparet

Význam: je zřejmé, je patrné, vysvítá, je nabíledni, je očividné, ukazuje se

Další latinský slovník

Mors

smrt ; mrtvola ; krev

Blavum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)

Trepido

třást se, být zmaten, bát se

Summus

nejdůležitější, nejvyšší

Per ordinem

po pořádku

Quicumque

kdokoli, cokoli