Aut

Význam: nebo

Další latinský slovník

Quatenus

pokud, jak daleko, až kam ; až pokud, až po kterou dobu (čas.) ; ježto (příčinně) ; aby (účel ; jen v pozdní lat.)

Transgressor

(Pražák nic)

Prioria

převorství

Removeo

odstranit, vzdálit, odklidit

Dimidia pars

půle, polovice, polovina

Servia

Srbsko