Ballistarius

Význam: (české tvary samostřílník a kušištník neověřeny, samostřelník udává Pražák)

Další latinský slovník

Katerina

(antroponym.) Kateřina (Castanet 159)

Interdico

zapovědět, zakázat

Vicinitas

sousedstvo, blízkost

Iesu

Ježíši (vok.)

Sacer

svatý, posvátný, hodný úcty a ohledů ; ve zvláštním postavení, nedovolující přibližovat se a dotýkat se

Faber

dokonalý, mistrovský (o věcech) ; nadaný, chytrý, důvtipný (o člověku)