Ballistarius

Význam: (české tvary samostřílník a kušištník neověřeny, samostřelník udává Pražák)

Další latinský slovník

Reperio

dozvědět se, shledat

Member

úd

Sigillifer

strážce pečeti

Inutilis

nezpůsobilý

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Communico

osnovat