Procubo

Význam: ležet natažen, prostírat se

Další latinský slovník

Mercedem reddo

odplatit

Fundamentum

základ, podklad ; hlavní věc, podmínka

Dimetior

vyměřovat, rozměřovat

Penitus

hluboko, dovnitř, do nitra

Balneoregiensis

bagnioregský, související s Bagnioregiem

Glastonia

Glastonbury