Bibo

Význam: pít

Další latinský slovník

Intellectio

rozumový akt

Comminiscor

vymýšlet, vynalézat ; vymýšlet něco nepravého, smyslit

Gladius

meč

Idest

to jest

Agennensis

agenský (související s městem Agen)

Redintegro

obnovit