Bibo

Význam: pít

Další latinský slovník

Teneo cum + abl.

držet s kým

Praemitto

napřed posílat

Dyabolus

(form. diabolus)

Compendio

zkrátit

Aliquotiens

několikrát

Signa ferre

bojovat