Buffo

Význam: (Pražák nic, MLLM a LMALB jako sloveso taky nic, ani v okolí nic, co by mohlo souviset ; Fournier I, 273: buffavit in manu sua, faciens signum ignis, ostendens quod si hoc diceret, per hoc combureretur)

Další latinský slovník

Defessus

vysílený, unavený

Licet

ač, ačkoli, byť (s adj. i celou větou)

Delitesco

skrývat se, uschovat se

Nempe

ovšem, arci, zajisté, patrně

Confundo

kárat, napomínat, plísnit ; dokázat vinu ; (pas.) být zahanben ; (pas.) být zmaten, být uveden ve zmatek, být přemožen, být rozdrcen ; zničit, přemoci, rozdrtit, uvést ve zmatek

Renuo

odepřít, odmítnout, kývnout na znamení odporu