Buffo

Význam: (Pražák nic, MLLM a LMALB jako sloveso taky nic, ani v okolí nic, co by mohlo souviset ; Fournier I, 273: buffavit in manu sua, faciens signum ignis, ostendens quod si hoc diceret, per hoc combureretur)

Další latinský slovník

Abdo

skrýt, ukrýt se

Pilus

manipul

Expeditus

mít větší přehled, připravený k boji, pohotový

Necessarius

přítel, blízký

Dimico

potýkat se, bojovat

Dirigo

zřídit