Castellum

Význam: tvrz, pevnost

Další latinský slovník

Bona cum venia

s laskavým dovolením

Inventor

vynálezce

Circiter

asi, okolo

Licet

ač, ačkoli, byť (s adj. i celou větou)

Humilis

nízký rodem, postavením

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit